2010. szeptember 10., péntek

Adoma 2008.július 27. 16:31

Drágaságos langallós Hőgyeim! Mekkő ho mongyam, mostanába annyira tematizájják a magik Lajosa gondullatvilággyát, ho allig birgya má az iramot a válaszúllás tekintetit fővillanyozva! Csak ugy oncsák a sok adomákot neköm! Én mög, csak kapkodom a fejömet, ho mellikre, mit is válaszújjak! Me, asse szertném ám, ho kimaraggyon valami lényegöt megváttó értékös replika! Ha esetönkén kijis maranna egy két rejagállás valamire, nézzék má e szegén fejemnek! Most szóllnék Bözse Nénnyihő! Má, mé hándátam vóna fő a lángos folytonosságának eredendőségit? Csak tapéntatossan szótam az ügybűl kifolyólagossan, me aszittem Kendnek szalatt meg a szájjaize itt a pitaromban. Mámost bocsánatot kívánok! Istenlássa a lölköm bokrétájját, ho mennyire a szüvembe zártam kelmedet is! Csak kicsit odamondókátam. Éva lölköm is láttya a szándokom hamvas mibenléttyit! Mindig öregezik nekem itten! Hát mé köll? Nagy huncutt magi még, én látom asztat! Hajó veszem ki akko esetönkén még ekcsön is elűfordull! Köllisaz én mondom! Me ettercs fijatalon az embörfiját meg lányát is! Magamrú is tudom, öregkecskejis megnyajja a sót! De még nemisakárhogy! Megasztán muszájjis, me evárgyák az emberfijátúl! Megaszán amásik! Hunajd vette kigyed, ho politizátam amottan? Dehogyis! Távolájjon tűllem! Mehogy éppen öléggé elitéhetőnek tartom én esztet! Csak a hasonulat okán mertem kiejteni a kormányt a klavijaturhámon. Mer, bármi vanis, annak a kormány az oka! Most a kormánt, rám köllött vón érteni, ha ügyesebben forgatom a szót a száritógépem bötüvetőjjibe. Há igy sikerűtt! Most nemtudom, sikerűtt e ellátni az embör dógát? Merhogy ujjan nagyon igyekezett el innen? Akkó, puszikájja: Lajos


Hamvasorczájjú pipitér Lölköm! Tuggya jó, hogy nem bántanám én a Bözse nénnyit! Csak nembirtam kihanni a ziccert! Nagyon tugya a magi pörgebajcú lajossa izlésit támogatni! A tejfölös, fokhajmás lángost piszkosúl szeretöm! Csak nyogottan raktya ki a pitart vele lekközelebb is! Csak ne a fődre, merakkaor ugyjárunk vele, mind a múttkorába is! Elették ezek a kóficos kutyák a naggyát! Oszt csak miclikek marattak belülle! Magi csak terhejje nyugottan a tárhelem pitargyát azokka a szép grapikákka, meg csöngettyükke! Csak előtte ellentőrezze le üket! Ezekszerint nem cérnametítt vót a föltét rajtuk? Má, aszittem, ho valami csabakörnyéki, vagy labanvidéki módit promócióz nekem itten?

Az ómapálinkáva meg nagyon himestojás móggyára bánok én! De, micsinyájjak, akkoris efogyik, ha csak a szömömbe csöppentek vele, úgy külsőleg főhasznával... Meg ittenvan eza fenenagy melegidő is ! Párolgás van, de nemisakármilyen! Má emlitettem a Bözsenénnyiné, hogy a kormánydolog, csak amulyan szófordulatként lött aposztrofáva a dógok földobását illetőjen, ámbár, a fenese tuggya! Namajdeccer emeséllem a cintulabáttya esetit az Olcsvaapáti szilvórijum vonatkozását fölévetőlegessen.

Ja! Majdefelejtem! Ménemmonta kigyed, ho rögge gyün hozzám! Merakko a rosseb ment vón ki olan korán a határba! Csak emilezze nekem az ábrát ilyenkor, oszt maj erendezzük a többit itthun a szépszoba oltalma alatt! Csak tessék minné gyakorabban gyünni kérem! Estvérekeve, millen jókat etunnánk öcsörönni a pitar tornácán! Jókat harapnánk a tennapi langallóbúl, meg kortyúgatnánk jóféle itókákot is!

Most, hommá jó megerett a móndókám, talán még a végire se gyutnak máma, menyek a dógomra! Csókujja, ölelli: Lajos, a magi bámullatos lalimadara!

Megjegyzések: 6


Megjegyzések

Éva megjegyzése:

A zéletbe nem tom mán meg az "ekcsön" mibenlétit legalább elméletileg óvasva hozzávetőlegesen Lajoska szájábul az ü stylussával.. Bisztosan gyakorlati oktatást prezenytál valahun. Nagy a tanyavilág!:-) augusztus 1. 10:09

Éva megjegyzése:

De úgyám, hogy mi jányok is végiolvashassuk méltósággal...:-) július 29. 12:04

Éva megjegyzése:

Ha Lajos kipihenyi magát, várok nemmi felvilágosítást az felvázolt ügyet illetőjen miegymásosan, mélységesen a lényeget érintve kifejtve.:-) július 29. 12:03

Éva megjegyzése:

Oszt lehöt, hogy félreértettöm? Valami lejányregínybül van a szó fejezetként? Hinnye no, de izgat a mostmárpedig ugymiegymásilag, hogy mi is az...:-) Labdacs feladva, a zütő meg a Lajoskánál...:-) Oszt hagy csapkoggya lefele! július 28. 18:14

Éva megjegyzése:

Én értem mi jaza ekcsön!:-)))Majd Lajos elmagyarázza neköd is amaga móggyán! Csak ne pirujjá! Ez az ü dóga, ü körműte leja szót! Majd visszagyüvök óvasnyi, mert mostmná kíváncsi vagyok, hogy ógya meg a feladatot!:-)

Én nem is írok itten többet, mert a szürkeegér állományát félti a Lajoska. Hogy terehelés alatt van. Pühennyen csak! Az ekcsön ugyis feladat neki!:-) július 28. 18:09

Pentz Zsóka megjegyzése:

Hát agyisten magának Lajosom! Mostannék rövid löszök, ho ne köllön kapkodnyi a fejecskéjit, egye kutya ma nem szószátyárkodok, ho tuggyon pihennyi. De azé szeggye össze gondolattyait, mert gyüvök hónap oszt akko mögbeszilünk mindőnt. Jókat viháncótam az irásán, na magi söm mögy a szomszédgyába huncutságért! De ez igy van jó, mert ameddiglen viccöl az embör addig nem öregszik. Jaj, eztet nem szabad kimondani, de nem is magamra gondutam most, csak ugy átalánosságába. Mindönt mögértöttem, csak egyet mongyon mög neköm, hogy mi a rossebb az az ekcsön, nem gyüvök rá még estélig söm, akko meg majd nem tudok alukázni emiatt. Ha csunya akko löneirgya! Me ha,hiszi ha nem szégyöllös vagyok ám! Bizonyám! Na láttya Lajosom mögigértem, hogy nem sokat beszilek, oszt má megent majd nem győz válaszóni. Na menek én is a dogomra, mert a teheneket löcserétetem radijjátorokra, oszt most azza foglalatoskodok. De lehet rosszu töszöm, mer a tehenke nagyobb melegöt ád, ehhez mi a véleminnye? Na csokujja magát: Bözse nénnnye. július 28. 16:14

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése