2010. szeptember 10., péntek

Megvagyok! 2008.július 24. 21:38

Bözse nénnye hajjae! Jó kicsufút engömet azzal a nyelvnyujtogató figuráva! Nem feküttemén e, csak kicsit rosszú gyütt nekemes eza devlaforma üdőjárás. Evagyok oszt minda befőtt! Ahogyan magi is mondota arrébb az panaszládájjábúl nyitogatólagossan, az álmatagságáva kapcsullatosan. Abbajis löhet azé valami rejalittás, hogy az ómapályinka is behatólagossan dógozott az ügyből kifolyólagossan. Csak neaggóggyék Lajos bajca pödrete dógába, mer az alakull, mint puposgyerök a prés alatt!
Éva Lölköm, arany pipitéres, mangalicaküdő agyonkirándútt virágom! Maginak is csak asztata tudom mondani, ho a konyullásomnak több oka is vagyon, illetve vót, amég nem teccett rákérdezni a pödretem dógára. Ez a rosnya essős üdő is konyittya lefelé, meg a nékülözés is károssan hatott a zállagára tekintettel! Nemazé mondom, de a Cintula bátyó is evót anyátlanodva a magi hijátusábul kifolyólagossan is, de különössen meg az egyébb hasonló körülmények szerencsétlen eggyüttállásának okábúl következőjen is! Mindenki csak elűtt a sejjhaján, forgalom meg allig-allig vót, ha vót! Azé igöncsak hevessen meghatóttam a mangalica képitűl, nemgyőztem nézegetni egész nap, mer jobbhijján esse rossz! Még errű a derék desznyórúl is én gyutottam az kegyed tudálékos eszmevilágába? Dejó fővitte az úristen a dógom ünnepnaptyát! Majha én is látok valami jóféle tikot a környezetembe, akko én is gondullok kedves magácskára, aho magi is gondút rám a disznóságok közepette, meg azon föllül is! Egyszóva, örüllök a fölbukkanásának, meg a kedvös sorainak itten. A János gazdáva ugyláttam jó összetanákoztak! El is öntött az irigység azonmód, ahogy vót. Majd azé irgyon errűl az aktusrúl is egy kicsit a még félig állóbajcú, kámpicsorodásábúl kifelé kóricálló, érdemes Lajosának is, hamaj lösz üdeje rájja. Csókujja magikat: Lajos

Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Aranyos Lölkeim! Hámmá, hogyanis haraguttam vón meg az én drágolátos Bözsenénémre?! Há, ugyismer kend engömet? Jómongya asztat szivem pipitérgye! Értöm én a viccölődést, meg szeretöm is! Nembeszéve arrú, hogy még azönföllűl, el is várom! Me, itten nincsen hele a mestekétt, finomkodó beszídnek! Me, az igyenest szeretm a szóbul is, hát még a gyellembűl kifolyólagossan is! Ebbe, itt meg nem lehet hiba! Jómondom? Hát! A Desznyónak is nagyon megörütt az én lölköm pöndörödőjje, hát még a kokasnak! Bár, a kokasbúl nem jó ha több van! A szentigaz! Megosztán kéddudás eccsárdába esete se ippen előremutató, még tanyahelen se, hát még itten a virtujális háztájet tekintve se. Vöttem is fijatal tojókat, a kokasot követőjen. Ugyhogy lössz dóga dögivel! Csakasztán ráne mennyen az egéssége szegénynek! A kedvemet tekintvel, az ujjan amilyen! Hun illen, hun meg ullan! Esztmég a bajcom se tuggya erdményesen kibalancírozni. Esetleg, magik, ha szípen szóllanak a szivük citorájján! Me illenkó, etáttom aszta fenenagy lölkömet, oszt firedek a szíp beszídek gondolatömlenyitűl, akár a disznóm a dagonyás pocsétába. Továbbra is várom, szíp, vigasztalló és bisztató gondulattyaik harmónijájját, csókujja magikat: Lajos július 26. 15:38

Éva megjegyzése:

Zsóka, a Lajoska nem haraguszik ijen nyelvkidugós figurájért, mertho nagyon érti a tréfát.Meg tuggya, hogy vidámságosságból huztad nekijje, egyöm a lelkit, meg a tijed is.

Mosmintha kicsit magajalatt lenne a Lajos, és ucceretném egy kicsit felvidítani.

Hajja-e Lajos, a régi Lajost akarom kicsit vissza. Tudom, hogy ez nem akarat kérdése, ha az ember beiszaposodik oszt húzzale ja sár hangulatilag, akkor megette a rossebb, de gyön a jóidő,és két nő is sertepertil itten naphosszat magi körül. Ezittön az eldoráddó.

Zsóka, szerintem is, a kokas megkergeti a tikokat, Lajos majd csak néz, és pödörinti a bajcát. Lesz tojjás és szapurulat. Virágzik a gazdaság mit a fityfene netovábbos körmömfüncsölögője. Na ezt ércse meg! :-)

július 26. 11:21

Pentz Zsóka megjegyzése:

Ó édös Istenem Lajosom! Csak nem mögbántottam? Távul át tüllem, csak e kicsikét föl akarta viditanyi, meg hát mint irtam vót hiányzott neköm is, és az aggódalomság beszit belüllem. Ha mögbántottam azza a kis figurával neharaguggyozzon rám. Tuggya én csak tudom mijaz amikó az embör gyeröke egy kicsit magaallatt van, sokszó ase tuggya mijazoka, csak evan mint a befőtt, hogy a maga szavajival élgyek. De föl a fejje, mert munka van, megaztán meggyütt Éva lölköm is, láttam hozott maginak szép kakost, ürehetnek a tiktyai, lösz ott ne mulass, figyejje csak mög.

Na ugye Lajosom szent a bike, lögyön vidám aho szokott, meg mi is azt szoktuk mög.
Csókujja Bözse nénnnye!

július 26. 7:58

Éva megjegyzése:

Lajosom, félre ne ércsen már a jószándékomat illetűlegessen! Azt a disznót azír hoztam legalább fotográfiján, mert a tanyát gazdagítja, és jó, ha van a tanyán. Dehogyis magi jutott eszembe róla, hanem a tanyája gazdagsága.Hogy a magi tanyája felvirágozzon! Sok jószágot, kóbászt fotóztam, oszt majd hozom maginak tanyagazdagítására. Hogy felvigye az Isten a dógát! A fene a jódógát!

Nekem másrul jut magi eszömbe, nem a mosolyogva szunyókáló disznórul.Na, ebbe maraggyunk.

Elhiszem én, hogy az eső lekonyiccsa a bajcát. Sok szerencsétlen együttállás konyít csak, mer tamúgy magi nem konyulós fajta. Cintula báttya sem. Itt nyár, oszt mindenki kujtorog.Oszt nincsen is mozgás a tanyatárhejeken.

János gazdával bizony tanálkoztam! Oszt nagyon jó vót! Abbija, hogy jó vót! Akargya, hogy írgyak errül az aktusrul? Majd a tárhelyes tanyámon, hozok oda fotográfijákat a zútról, oszt errül is szó lesz, oszt kommentűhet kedvire.Mert gondolom meglesz a véleminye rulla. Visszafogom magam errül az eseminyrül, de lesz benne szó, mert a fontos dógokat elütérbe hejjezem azonmód. Csak nem vót időm rá még.Ejszen, most értem vissza!

Írtam is Cintulának róla,hogy János gazdával randevvúztam, oszt füle bottyát sem mozgatta rája. Most tudatosul az eszem világában, hogy tán nem is olvassa a leveleim??? Meg János gazda blogját sem? Pedig ott virít mijuta.

Amúgy kokast is fotóztam, majd hozom. Arrul is magi jutott eszembe. Márhogyminta a tanyája felvirágozása kokasilag.:-)

Csókullom a bajcát, pödrök rajta fölfeli is. Éva pipitér július 24. 22:53

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése