2010. szeptember 10., péntek

Ittenvagyok! Ihune! Én nemtudom, ménem tunnak egy kicsit várni rám ezek a némber fehérnépek? Me, megvannak ám ezek kenyve mindenféle hájjakkal, meg minden! Mindig csak mondogassák, ho Lajosom így, meg Lajoskám úgy! Osztán mire éhössen hazakeveredek a hetdik határbúl, akkorra má főszijónnak mind annak a röndgye. Mostis hoztak nekem ide langallót, valamiféle metétt tésztáva jó megszórva, de asztis elette elüllem a Bözse nénnye, a jójisten álgya meg érte! Gondullom, akartis hanni belülle neköm is, de ugy belemelegödött a burkullásba, hogy csak egy kis égettebb karélya maratt neköm! Gondútam, jó bevacsorálnánk közösségileg, osztán én röndbeszenném közbe a bajcom formázattyát, osztán ebeszégetnénk testületileg a dógok hovatételit illetőjen is, ahogy kő! Látom asztat is, ho sziggyák kegyedék asztata záldott jójembört a biligécet, vagy kijarossebet is? Nem ű tehet róla, hanem a kormány! Me mindönnek ez az oka! A biciglimönn is a kormány a hibás! Azé dűtem bé az árokba, nem az ómapályinkátú! Bár ez is belekontárkodott egy keveset az eggyensullyom hátrátatásába, főleg hogy azé is! Bözsenéném! Osztán lekközelebb jólenne ha kárpótúná Lajosot, az elülle elópistátt cérnametéttes, pipitéres lángosot illetőjen! Abbúl az egyhetes tikhurosbú hozzon egy vékáva! Éva lölköm meg ismétüjje meg a langallóját, de vigyázzon is rájja, me lábakell, ha nem őrizkedik rajta! Esszóval, lekközelebb várgyanak is meg a hozott anyagga, me bizonyisten nemállok jót magamé!

Mosmá menyek lefekünnyi, csókujja magikat, ugymind Bözse nénnyit, ugymind Éva pipitér lölkit: az ű árvákodó Lajosuk!Megjegyzések


Éva megjegyzése:

Na, míg írtam Zsóka is írt. Nagy az egybeesés. Láttya itt vótunk együtt, csak magi hajcsa valahun máshun a hajtanyivalut. Pedig úgy vártuk magit itten...., magi aztat el söm hiszi!!!:-( július 27. 9:30

Éva megjegyzése:

Kunkurudó bajcú szépembör, a Lajos, aki a tücskös árokparton heverészik tán ezen pillanatban, merho itten nincsen, az bizonnyos. Nem várta meg az ü pipitérgyit, medig gyütt magit ébreszetni bódogan simugató kézzel miegymás.

Oszt, ne provokálgya Bözsa nénnyét, hogy megevött mindent, a magi bajca alatti szíp szája elül, mert írta is Bözse nénnye, hogy hagyott maginak a langallóbúl. Meg hozok majd még, de nem pakúhatom tele a tanyát lanngallúval, mert az ojan, mintha kikövezném vele. Vagy gyárólapoznám. Nincsen ittön ennyi hej, a tanyáján hogy én telipakolgyam magának mindenit vele. A mindenit neki.Igaz, hogy ijjenekre mindig van hej, csak a csillogósat nem szereti magi.Merho az ingyombingyomos, delejes fényezetü, tám még virrus is van benne a méjibe titkúva. Fokhajmás, sajos langallú az gyühet, ahogy kiveszem a zengzetes danulásábul az én Lajosomnak,petrencerudamnak.

Nehogy beletegye azt a cérnasmetélt formájú éteket a levesibe, mertho az sajtbul van meggyártva. Tudom, hogy tuggya, csak jáccik velöm, de én ceretem az ijjen játékot, csak fojtassa. Golyóbist felbobnyi, oszt mi majd lecsapjuk a jó bűrbűl készült légyescsapóvalanak módgyán.

Ómapálinkával mög vigyázni, mert azért bukik magi kormánya, mert túllőtt a célon mértékilg illetőjen. Még a másik kormány is tán bukik a magi ómapájinkás nagylöttyös kedvitül??? De belivalu embörnek gyár a pájinka, mert asziszik attu férfi a férfi, ha iszik. Oszt ,én mondum nem attu.Mástul...

Lényeget odabiggyesztöm, a végire:

Igy ceressük mi a Lajost, beleértve engöm is, ijen odamondugatusan, udvarlussan a fehirnipek irányába, ómapájinkátul felvillanyozva, a kormány egyensúlybatartását bebonyolítva illetüjen árokbafordúba, délceg kútágasan.

Ha akkor is itt lönne, mikor gyüvünk, meg is cirógatnánk, oszt megbeszélnénk a dógok tényállását világilag, helyileg, és magánéletileg illetüjen. De ha más jányoknál van, akkor nincs mit tennyi, csak a ződszmü szörnyeteget hessgetnyi. Én is szétnézek a kukoricásba ijeténképpen...

Álgya meg az Isten, oszt még puszikájja is. Éva piptér július 27. 9:28

Pentz Zsóka megjegyzése:

Édes jó Lajosom!

Maga áprehendáll, egisz nap itten vagyunk a tanyáján Éva pipitérre, sertepertélünk, mögteritve vártuk magit, oszt nem gyütt, tuggya sokáig monggyuk éjfordulójjig nem maradhatunk itten, me mögszójják a fehirnipet, tuggya millenek az embörök, minggyá a legrosszabbra gondunak, (már akinek rossz!) neköm mög még ott azuram is, azt is ekő rendeznem néha napgyán. Há tegnap naptya vót.

Na má most, hogy éne elettem magi elül a lángost, ne moggyon mán illet, még szótam is Éva lölkömnek, hogy hattam ám Lajosomnak, méghozzá egiszet, akko má valami állattya rágta körü. Nem vagyok én bépoklos, meg külöben is Éva pipitérgye hozott neköm a saját tanyámra is, vót nekem maszekba is, mé köllött vóna a magájjé. Hisz láttam el is gyütt megnézni, ott ácsorgott a tanya kapujjába, oszt mé nem gyütt be? He, eztet monggya meg neköm. Igaz én akkó mán a paplan tetejjin vótam, tuggya mindig melegöm van, oszt nem a paplannya alá, fölé fekszöm, na de erre magi biztos nem is kiváncsi,mijjért is lönne, szinte hallom mongya magába, öregasszon akó jó, ha aszik, háát van is benne valami, nekem akkó jó.

Na mostanság meg ekezd politizányi, hu drága Lajosom ne sziggya a kormányt, lösz ez még igy sö. Magáná se a kormánnya a hibás, hanem az Anyós aki maginak hozta a pályinkát, mi a francnak az, csak szédül az embör tülle, meg meleg is van, a télire való. A zárokba meg gondulom a sártu csuszott bele. Na csak magyaráztam, hogy maga nem ollan embör.

Mostan menek, mert meggyütt az emböröm a piharcrul, oszt megsokajja, hogy én itten csetölök.
Pusszantya Bözse nénnnye!

július 27. 9:19

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése