2010. szeptember 10., péntek

3 grácijának! 2008.június 12. 22:32Értesittőm a tisztűtt grácijákat, hogy a szépséges vendégkönyvem pitvargyában hagyott üzeneteikre, fölvetéseikre, tisztösségösen megválaszútam, a mihöztartás éppséginek fönntartását illetőjen is!


A Magik Lajosa, szomjuhozza a látogató széphölgyek kulturrális affinitását!
 
Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Aranyos, kacskaringósra kirittyentett egy virágszálam! Há, reggő, bizisten nem vettem észbe, eszteta jófajta megjegyzésit emitten. Tuggya asztat magi, hogy menek én a jányosházhó, ha tudok! Meg asztán, asse bajj, ha kicsit biztassák is az emböfiját! Me annékün ekámpicsoronnak aaz egerek is az egérlikaba, hátmég a kend vixosbajcú Lajosa! Isten tarcsa meg a szépasszony mennybéli affinitását, a lajos szivetájéka gyönyörköttetésit illetőjen. Örüllök a kis elemózsijának amit, a vendégkönyvbe traktaként kiszabott neköm! Há, csak gondújjon is nemeccer, sekéccer, ellenben akár egész fertáj naphosszatt is a kegyid pipátúl füstölgő, bajcamegrezzenő, Lajosára! Csókujja, ölelli: a kegyöd Lajoskájja. június 13. 15:57

Éva megjegyzése:

Lajosom, el is fogadom a magyarázatát arra vonatkozólagosan, hogy mijért nem tette tisztelötét nálam mostanság. Csak tudja maga a férfiembör, oszt maginak köll gyünni inkábbn a jányos házhoz. Így szokás. Bár én úgyis gyüvök ide is, a tradicijó ez esetben nem számít alapfönnforgásban. Láttam gyütt is hozzám, oszt most repdes is a lelköm ez ügy tárgyában. Mert én az ügyek trágyáját figyelemmöl kísérem.

Az affinitás megvan, pitte is lesz, csak most ez a szárítógép a munkahejjemen nem alkalmas eme tranzakcijóra. De majd! Mert a maga böndője neköm fontos pozícijóba került.

Isten áldásával. Puszikájja: Éva június 13. 7:27

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése