2010. szeptember 10., péntek

Ajis, meg nem ajis? 2008.július 9. 1:21

Arancsillagos pittymallatos Pipitérem! Nagyot dobban taz én szüvem a mejjem pallásába, amikorés észbevöttem a kigyed hozzámhoz írott hitvallását, Lajos szüveportájja irányába érzett bimbózó bizonytalansága tekintetibe vallott mijegymásokat! Há, nem vagyok könnyü eset, plána magi se! A kegyed pennájábú ejtött sorok igöncsak ripityomsra sikerennek néha, de főleg akkor, amikor! Nemkő magicskának ahhó rosszálmokat fölidézni, ho imádott Lajoskájja másféle fehérnépek tikólgyát célozza idestova! Főleg, demégcsak egyájtalány ! Me, van énneköm szivhözszólló érzületem, ezenfölül meg plánehogy! Csak nyugottan istállóza kigyed az álmok progromját a kockás ciha csücskitől, a mágnescsikos szőrderékajjig egybekötve is, s főleg ha belegondullunk hujjujj! Namostannék, Kegyid sincs elerisztve gyöngédségös bicziglitúrákka, a skorpijons védjegy általl! Bisztossan vannak kivételök, is, de ezek a fajták nagyon diroigállósak! Célratörők, mindönáron meg mindön! Jó is e, meg nem jó! Annyira. Itenvan a cintula lekkisebb unokájja is a Bazsi, aki szinten skorpijons, de má kiossza az észt az egész családnak! Cintula is csak les illenkó! A faiskola meg, ugyvót ahogy irtam! Nincs ehhő mit füzni, tóddani! Akkoriba még nem vót divat a kojedukátt oktatás ottan a makkos vadonban. Ennyi vót, régen vót!


Namost térnék rá a kegyid vallomása foró pontyára emitten! Há, hogyan gondujja kiskegyid, ho én csak ugy megértem a körmönfonákos álomvilágát! Hogyanis van? Vágyunk is meg réműdözünk is? Meg ugyanaz a kettő, egytűrű eredően? Édös kisszivöm! Ne réműdözzön magicska még ámában se a szépbajcu Lajosának álomlátásátú! Csak engeggye e magát, a jó meleg ciha alatt, csuktya beja kis pilláját, oszt sóhajcson nagyoka! Közbe mongya asztat, ho : imádom drága Lajosom! Azám a baj ezze, hogy mire ere a részre érne álomileg főcsigázva, akko fölébred, me csörög aza randa vekkeróra. Igy maradok én mindig hoppon!

Máma éjje csak ezön a paradigmán töröm a fejemet. Eggy a kettő, vagy kettő az eggy, Na most jó mekkeverettem! Menyek is gondúkonni az ágyba, ahun fődelejezem a gondulatom maggyát a Északnyugati irányt erőtetve a célkörösztömbe! Szép ernyett éccakát kívánok, és csókullom: Lajos

Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Kedvös pipitér galambom!Végtelenségbe örüll az én lölköm, ho a magi szüve is meg -megdobban a kigyed szemefénye, Lajos bütüinek vetése láttán. Lása, azt a 4. évfolyamos duggatási témát magoslabdának szántam, oszt én felejtkeztem meg rólla! A fene esne bele a bőrkémbe! Magi meg jó lecsapta neköm, oszt én meg csak bámútam a mint a bornyú az szaroskapura! Hijába na! Neköm is vannak kihagyásaim ölég röndössen. Asse tuggya az embő néha, ho hun áll a feje formájja! Aszta rozmaringos, oltáros csipkésterittős egyveleget meg ujjan jó elűatta itten, ho majd e mentem tűle, a kukoricafőd végibe kaszányi eggyet! Nagyon megtuggya céfrázni a dógot, megkő hagyni. Tán tanuta esztet is valahun? Szóva, örüllünk egymás örüllésinek cefet módon! És ez ganéul jó dolog ám! Me mindenki nem örűhet a másik huncuttvégbűl font mondandójja palléros karéjjának se! Csak fontúgassunk, és halaggyunk! A korral. És mossunk csipkés mosóporral! Me, mene! Írgya neköm, ho a kigyed skorpijójjának mekkora cuflájja vagyon! Gondullom azé, centire nem áruja e másnak, még a fenekedő Lajosnak se! Csak vigyázzon, me nagyon hajtós fajták ezek! Mindigcsaka dógok szigorú erőtetése, a tervek megvalósittásának mezőjén. Még jó hogy bir vele! Mint mongya, kezelli is rendössen! Amiko engedi magát! Me, még akko is enged, amiko nem enged! Vagy fordittva? Na mindeggy! Mosmá azé, nembánnám, ha az a Zsiga Frida tanittásait a gyakorlatba is bevinnéa az itteni cselekmények szinhelyit illetőjen is, meg a Lajosullások kellős közepibe is. Annak megfelellően, ahogy az a maga magasztos mivóttába következésképpen és egyébbként is vagyon! Csak erőtesse aszta ámodást! Eccercsak begyün majd! Csak győzzem kivarni! Progromozza magát ennek megfelellően, ahogy! Csókujja kegyödet, a lekkedvessebb ámának alanya: Lajos

július 11. 1:18

Éva megjegyzése:

Lajosom, hát hogyne írnék maginak! Ölég sokszor dobbanhat a szíve a mejje pallásába!:-)Mert szoktam én is srájbúni, mertho örömem telik benne. Magi is ír az Évikájának, a pipitérnek, oszt így van röndjén. Oszt az én szívem is dobban, ha látom, hogy a pennaforgatásának gyöngyvirágos, rozmaringos eredménye vót a női szív oltárán a csipkés terítőn az áhitatban. Akkor nincs röndjén, ha én tiprakszom, oszt rám sem hederít valaki.Akko az embör levonnya a tanulságot. Azt a keserveset! Oszt eldugul, elhallgat, ha így jobb.

Na, de ez maginál nem áll fenn, de nem is ül lenn. Ha valaki örül, akkor én is örüllök, oszt bezárul a kör. Ijen egyszerű ez, még agyon sem lehöt bonyolítani.Kivéve, ha írásban nem bonyolíjja az embör agyon, mint ahogy itt, ehune-a la.:-)

Hát ,tuggya a fajiskolárul csak azírt írtam, mert láttam az 4. évfolyam fő tantárgyát, oszt gondútam, hogy az maginak nagyon tetszett. Mert azu ijen tantárgy férfiembörnek nagyon is fekszik. Már a hangzása is szép, és ajis eszeme jutott asszocijálissan, hogy jányos iskola volt-e a. Ennek kapcsán jutott eszmbe fel és alámenőleg, mert a duggatás az jó tantárgy, abbul még bukni sem illik.Ha mégis, akkor meg a pótvizsga is jó a férfijaknak, nem is szégyen az. Ismétűnyi.Végül is azonmódsorban...:-)

Márton gazda Skorpijon. Ojan igazi. Gondúhattya, hogy mijen szuflája van, de tudom kezűnyi. Megtanultam. Oszt nem mindig sikerül.

Az álomra visszatérve, törtem a fejem, hogy vót -e álmom Lajosról, vagyis kendről, a vivos bajcú szépembörről, de még nem kúszott be a fejembe az emlék piktográfijája. Talán egyször, és akko majd elmesélem. Hogyisvót tényállásilag képpen.Mert biztosan érdekli, ha érdekli, mit láttam a pillám alatt.Fradi Zsiga gazdának nem mondanám el, mert hogy ő "arra" volt nagyon kihegyezve amire, oszt már értelmezné is az álmom. :-) Ammeg biztosan nagyon teccene maginak, ahogy kijönne az értelem végeredménye belülle.

Vigyázzon magira, és Cintula onokájit is istápujja! Jó dolog lehöt az! Puszikájja: Éva pipitér.

július 9. 17:13

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése