2010. szeptember 10., péntek

hát... 2008.augusztus 23. 22:26

Hát meggyüttem! Aszmá látom, ho jókora vendégjárás vót itt a tanyámon! Talánn egymásnak atták ezek a fehérnépek a kapukilincset? Sajnos ugye vótam, hogy magam se tudom hogy! A cintulájékná etőtöttem vagy 6-7 napot, segétem a fabódé épittésibe. De nem vót ám folamatos a munka frontya! Me, hunide mentünm, hun meg oda... Az onokákka is köllött pücskörészni, haakartuk, hanem! Mekkő, hogy mongyam, ez inkább a Luca székihő kezd hasollittani, mint valami hasznos tárulló alkalmatossághó! Majcsak késszen lessz eccer... A többi nappa, igöncsak nehézlenne eszámúnom, mive a bolyongásé vót a főszerep. Bevetettük maginkat a gyerökökke a tengeribe, oszt ugye keverettünk, ho csak mostanra kerűtünk elű. Most szójjanak hozzá a kedves fehércselédféle nőszemélek! :-) Ez van! Megasztán a sok finomság is megromlott mire rákerűtt vóna a sor. Maj lekközelebb óvatossabb leszek ezen a vonalon. Csak gyűjjenek máskor is, még akkor is, ha ippen kujtorgáson vagyok! Cintula ma üzente meg, hogy ement a csipet-csapat. Ecsöndesedett a házuk tája... Esztetis megkő nekik szokni megent! Akko, ugye má nem haragunnak rám?! Hogyis mentem vón én el azza a csillogós menyecskéve? Köllök is én annak! Mer nemmondom, ha ugyfordúna, akkor pláne! Csak legyenek szép dundik attul a sok süteméntűl, amit efogyasztanak helöttem! Csókujja Éva Pipitérgyit, meg a kedves Bözsenénnyit: Lajos!

Megjegyzések


Pentz Zsóka megjegyzése:

Szép jó napot kedves Lajosom! Na egye fene, megbocsátok most az eccő. Ollan szipen esorota, a munka fronttyá illetőleg, ho még én is elhiszöm. Megaztán tuttuk ám a dörgés lényegét, csakhá méne incsekeggyünk magival. De azé többet ne haggyon magunkra ennyi idejig. Aztat meg ehiszem, hogy most ementek Cintula báttya unokáji maginak is hijányozni fognak, de majd gyünnek a téli szünidőben, meghát hisz nem laknak messzi, hétvégi látogatásra majd gyünnek, oszt nagy lösz az öröm. Na de mán nem vigasztalom tovább, mer még elsirgya magát.

Na aztán, hogy felőljek a kérdésire, hát persze, hogy nem haraguszunk, hát lehet magira haragunnyi? Persze én csak a saját nevembe beszihetek, de talán Pipitérgye sem haraguszik, megértő is magával szömbe, meg pláne!

Szóva a kajját meg legközelebb ögye mög, mert szép-szép a dundi hátsófertáj, de annak is van határgya! Ha én mondom ehiheti.

Ma nagyon evótam foglalva, mert most mög a porszivóm mondta fönek a szógálatot, oszt gyorsan mennyi köllött vönni másikat. Szini sziv, csakhát ollan mérges vótom, mit gondul össznye-vissznya ha van 3 méter zsinorgya, hun van ollan sürün konnektor? aztat mongya meg neköm, még ha malacorráját is beszámitom, akkó sem ér el oda ahova kéne, ezek aztat hiszik, hogy csak ott takariccsunk, ahol a papok tánconak. Na annak se vót a kezibe még porszivó aki jeztet tervözte. Na csak eztet azé irtam, hogy nehogy aztat higgye, hogy nem gyujtott márais egy kis méreg.

Na Lajoskám menek, aztánnék majd gyüvök, vigyázzon magára, aztán a bajcát ápogassa ám, nehogy szó érgye a háza elejét. Csokujja magát: Bözsenénnnye augusztus 24. 17:57

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése