2010. szeptember 10., péntek

Bözsenénnye margójjára 2008.július 11. 0:47

Édös Bözse nénnye! Asztán magi tuggya szót szaporittani, meg kő, ho mongyam! Nem rossz értelembe ám! Igöncsak megörűtem, hogy kinn van kegyöd is a gödör fenekibűl. Csak, aza bajj, ho rossz lessz utánna az embör szájjaize! Azé köll kis mézet, meg virágokat és egyébb kedvességököt ide opistányi, ho vidujjon a lölkünk, és nagyivbe kakájjunk a rosszembörök fejire! Má bocsánatot kivánok, de esztet így köllött megirnyom! Mongyuk a .zargyunk kifejezés, az azé monumentálissabban aggya meg a sava-borsát nekijje! Ugyi, ho Magi is észbevette, Éva lölkünk ekámpicsorodásának fuvallatát a rétön átsuhanó hajnalcsillag árnyékába!? Bizon, nem ujan mint régön! Nagyon ki is hajtotta magát a sok éskolás nebulló pallérozásának hijábavalóságával, és azok haszontalan mivoltyának szembesüllésével egybekötvel is! Mindenhun öleget akar tenni a jónevett jány erényit fitogtató mögfelelés kényszerinek földöntúli mivoltyát illetőjen. Fárasztó dolog, mindenkive jó lenni! Asztán meg ugyse lessz több ettű a böcsület! Mindahogy a zábra is mutatta. Csalónni, ilyen angyali lélökkel, nagyon lehervasztó dolog, a biztos! Nemtudom neme valami régi dolog szunnyadásának a levit isszuk-e mink itten? Örüllök annak,ho jó véleménnye vagyon kigyed a "széplölkű, jóságos " Lajosrúl! Esztet csak ugy idecitátam valahunnan. Má nem is tudom, ho ki irta róllam, de igaz, az szent! Bizony megvan a munka kiszabata ebbe a jó meleg dologidőbe. Cintula báttya is erőködik napaestig! Má mint a szárittógépe mellett! Me, az asszonyt ühüngeti a munka sokadalmát tekintve a késszenlét fokozását illetőjen, de utólagossan meg csak-csak! Csókujja kigyedöt : Lajos

Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Pontossan ugy van ahogy mondanyi teccik! Azé én kapcsullódok ám a versek hátsó gondulattyáhó amikor csak löhet! Azé soxor gondullom én a kegyöd lölkiviágának óhajtását a valóság mezejinek vetésforgójjába! Mindönki a maga lölkevilága kovásza. öskenénnye meg írgyon csak ugy, ahogy eddigis szokot! Szeretöm ám óvasnia a az Ű szép gondulatait is, azonformán, ahogy, de legfőképpen is! Csók: Lajos

július 12. 1:00

Éva megjegyzése:

Ha én versöt teszök fel, az nem mindig rám vonatkozik. Szomorúságosat mán nem is merök hozni, mert azt hiszik én vagyok szomorú. Azt hiszik, hogy lélekállapotjelentést hozok a versekkel, pedig csak hun ijet, hun ojat hozok. Azért megvallom, néha súg is az a vers a lelkömről a külvilágnak feléjje!Mármint hogy amint hozok!

Zsóka, csak gyere, Lajjoska nem ugy gondóta aztat, örömibe írta, hogy sok karrakter várta tőled!

Én sem írok mostan a mi helyi donhujanunk felvetéseire, majd másko. Most elfárattam, meg dógom is van.

Én is pusszantalak bennetöket szívéjesen.Éva július 11. 14:51

Pentz Zsóka megjegyzése:

Kedves Gyerökeim!

Mostan rövid löszök, mehogy ugy vöttem észre drága Lajosom egy kicsit sokkalllotta a mondandómat, csak szaladtam mögnézni, hogy vagytok. De látom, sömmi baj Lajoskám maga formáját hozza, Éva barátosnémnál meg nem áll fönn az amit gondutam, ennek örülök, azé gondutam, merhogy ollan keserves - igaz szép versöt rakott föl az odalára - uhogy mindön röndbe, aminek örüllök. Lögyetek jók, a pihennő napon nagy meleg lösz, mennnyetek a vizek közelébe. Pusszantalak bennetöket. Bözse nénnnye! július 11. 6:10

Éva megjegyzése:

Aranykáim! Nem vagyok elkámpicsorodva (nagyon).Mondják már el nekem részletesen, hogy mibül hiszik. Eccer tettem célzást valahol, de az akko vót. Meg az embör már az őszintét sem mondhatja el, mert mindjá aszondják, hogy kámpicsor van benne vidámság hejett? Gyerekök sem idegűtek fel, meg amúgy is szünet van már.

Kicsinykét meg néha lehet picsorogni, sőt köll is, mert nem mindig süt a napocska, van eső is. Oszt így teljes az élet! Fekete és fehír, proéskontrra, eccer fenn, eccer lenn. Ki bírná az állandó napsütést. Ammá ojan, mint Kalifonija.Na, ott sem laknék az ojan unalmas.Hogy neköm ne buruljon be a zég? Na, azt nem szeretném. Hogy ne essen a nyakamba jaz eső? Aztat meg pláne nem dijjazom.Igy jó. A négy évszak! Hogy Mikulás fürdőgatyában nyomja a jerekek markába a zajándékot? Mégijet? Prémes piros kabát, sapka, az dukál neki!Szóval köll a hideg, köll a meleg... A lélekben is így van!

Megfelelni mindenkinek? Akar a rossféreg, hogy Lajoskánkat idézzem egy korábbi dokumentácijójábul. Jónevett jány megfelelése sem áll fönn. Ahogy mondja, uccsem lehet. Adnyi mongyuk szeretek, mert aztat néha jobb, mint kapnyi. Ezt én már megtapasztaltam méjibe.( Kapnyi is jó, van amit különössen!) Mármint méjen érzem így adás kapás dógában..Régebben nem gondútam vóna, hogy igaz, de így igaz! Adnyi jó!Aki meg nem méltó rá, ahogy Lajosunk mondta emlegetve a végterméket, nem kap. Ummarad öröm nélkül, ha kavar!Meg barát nélkül. Oszt az nem jó.

Én már arrúl régen letettem, hogy mindenkinek megfeleljek. Nem is jó a. Merakkor az ember jónak is, rossznak is eleget tesz. Az meg nem megy. Itt mondjuk szívesen megyek ide oda lesegetni, óvasgatnyi, irkányi.Talán, am i donhuanunk ezt hiszi megfelelni vágyásnak. Lajoskához meg különösen szívesen jövök.Mert az embör itten tanul, vidul. Meg nem is alszik, ha itt ragad. Mertho ez ojan, minta légyfogó. Ha ittragad az ember, akkor ittragad, és zizeghet a ragacsos papíron. Nem szabadul.

Most pedig szabadul, mert megy a ciha alá. Puszikát oszt még egy kicsit , oszt elmegy! Istenálgya, jóéjt!

július 11. 1:22

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése