2010. szeptember 10., péntek

A töki pompos apropójján 2008.augusztus 5. 0:27

A jóiskollájját nekijje! Má megent jó elerestettek engömet itten jófajta zsolozsmákka! Hú de megőrűtem én a töki pomposnak! Csak tátottam azt a randa levesmerőmet, ahogy pomposottak ottan a képen annak laeányzónak a a blujza alatt! Csoda, ho má máshová nem is tuttam pillantani, ha akartam, hanem! Édös Pipitér lölköm virágom! Máskó jobban gondújja meg mit hoz neköm ilusztráció gyanánt! Mongyuk, a pompos a maga naturális valójjában is megnyerte az izlésem teccésit. Minden belevaló, nagyon is belevaló! Majha úgyfordull, akko én is utánnanézek enek a recipének a hijatkozást alapulvéve, de úgyis ahogy köll! Mosmá nem is meröm dicsérni jobban az én kedves Bözse nénémet, me még ujjan efogútt leszek, mind a vöcsök! Aszt meg ugye nem szertném! Me hogyis venné ki magát ez a nagy imádat, amive ehalmozom ezé a jókis James söré, amit má többször is hozott ide neköm a tanyám pitargyába. Namostlátom csak, hogy ittenvannak e még ezek a fagyik is, mindenféle eperr, szödörre, kökönyéve megszórva! Azannyát! Tuggya kend, mitül lessz szép gömbölű a férfembör hasománya!


Visszatérve az én fődöntulli pipitéres bokrétámhó... Hogy Magicska millen cikormámyos gyelzőkke illette a tanyavilág hétpróbás, kackijásnak mondható, allig gézengúz, lány és asszonyszoknyák pöndörgetőjjit, a széplölkű Lajosot, ammá többmind döfi! Be is keretöztetem a cintula báttyáva, hadd tanujjon némi széptevést tüllünk az utókor ebitangútt nemzedéke is! Azé gyöttem illen késő fetájba ideje, me cintula bátyóhó meginn meggyütt a csipet csapat, oszt ott kö heltánom. Me, Lajosra lehetám számittani! Most gyorsan abbajis fekjezem mer má rámvirrad, ha nem igyekszek a dunyha alá! Csókujja a kedves hódullóit: Lajos

Megjegyzések


Éva megjegyzése:

Ejnye az áldóját! Magi aztán férfiembör. Ahejjet, hogy a tökipompost lesné, gusztálná, kóstulná elsőnek, a jány blújza alaja kacsinygat. Na, de hát így van ez jól.Nem is férfibul van fabrikálva az, aki másképp tenne még hozzávetőlegesen is.

Jó, hogy a pompos is megnyerte a teccésit a maga naturális valojában is. Nem hejába hoztam legalább. A jány csak kiegészítés volt, mertho a képen amugy is ott vót, gondultam maraggyon is. Hova tegyem onnajd elfele.

Nem gondulom meg mit hozok legközelebb, magi szeletálgyon, mit les gúvadt szemmöl. Ételt vagy jányt... Fradi Zsiga mesélhetne a döntésinek miegymásos voltától, amúgy megjegyzem.Én is kitanáltam mijen fábul faragták kendet, ahogy rejagált most! :-)

Mondjuk, ha Robrtredford gazda hozná neköm a pompost, én sem a pompost gusztálnyám meg elősször. Igaz, már nem a régi Robert gazda sem. Fijatalon gusztálgattam a kinóban. Még most sem rossz egy pédány, a ricsárdgír-ról nem is beszílve. Úgybijony!

Cintuláho meg mennyön unokázni vele. Köll a segedelem.

Csókujja: Éva pipitér augusztus 5. 10:21

Pentz Zsóka megjegyzése:

Mindig kibabrál velem drága jó Lajosom! Hát mostan látom, má megent ide dugta a mondókájját, én meg magamba izgullok, ho mi van magival, csak nem tettem szóvá, de mostan meg má annyira kevéske időm van, ho részletejiben nem is tudom leirnyi amit szeretnék. De jóllesik amit irt az egyször szent. Csak aztat akarom mondani, hogy nem csak a hasománya nő a férfi embörnek, hanem a fenérnipek tompora is attu a sok finomságtu. Láttya millen jól beosztom a söröcskéjit, ha ide hoztam vóna eccőrre, má egy korty söm lönne bejle, igy mög kitart egész nyáron. Egésségire! Na azé aztat sem állom ám szónékül, hogy mögakadt kend szöme azon a pompost árulló fehirnépen, de főlleg a blujzán, az áldóját és akkó velünk mi lösz? Eztet kérdezem én. A választ mostan nem tudom mögvárni, de majd gyüvök érte. Segiccsen Cintula báttyának, szegény embörre rá fér, tarcsanak össze, szip dolog az. Majd este benézek, ha ementek a munkások. Csokujja Bözse nénnye augusztus 5. 7:30

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése