2010. szeptember 10., péntek

Böske nénnye 2008.június 6. 0:00

Dikkmá! Kit látnak szömeim!? Drága Böske nénémasszony vót itt ihun látogatóba a tanyámon? Gondullom, ho jó meglepődött mikor begyutott ide, a Lajosféle portára! Hát csak tuggya kend, Böske nénnye! Igaz, esztet a nevet kihatta fősorullás mikéntyibűl, de neköm meg, pont etteccik! Akko, foltatnám a mondókám fonalgyát, abbúl kifolyólagossan, hogy eveszett a barátlistám! Ezutáncsak aggyühet ide be, akinek kujcsot adok! Magi is kapott eggyet, csakhát nem figyet fő rá a kedves nénémasszony! Mácsak azéris küttem magának is ebbű a titokos kujcsbú,me régen is ujjan jó vót hozzám, ho még Kossuth kiflit is hozott néköm. Lajos meg az ilyen jóféle szivességeket e nem felejti ám! Ez ugyvan, aho mondom! Na, várgyon csak, ippen pöktem eggyet, me eza feneséges pipám meg edugút, ehune! Nemtudom, mija rossférget köll ugrabugráni, miko hekszencsussza van kendnek meg má! Nemmondom, neköm is fájdogát eppárszor eza francos derekam, de ugy átlagossan rendbe vagyok ezügyileg. Vegyen a patikába Flektor nevü gyógyszeret, ammaj rendberaktya izibe. Minekide amerikás pirula! Akko, csak gyógyúgasson, és vigyázzon magára rendessen! Az ura meg megne neszüjje, hogy hozzámgyütt, me nemakarok ám én kokasvijadalon résztvenni! Teccikérteni! Nyugoalmas jóccakát kiván magicskának: tisztüllője és baráttya: Lajos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése