2010. szeptember 10., péntek

Hogy mik vannak ediseva tárhelinn? 2008.július 15. 23:25

Valami aszt sugta neköm, Lajos! Eriggyémá nézzed meg a tárheledet! Me, valaki meglátogatóba gyött hozzád! Jó vót a megérzésem bimbójja, me ahogy benéztem idefelé, látomám, hogy Éva pipitér kiccsillag járt ehun! Megmondom, ugyahogy van, émmá értesütem a báttyátúl errű a szörnyűséges balaesetrű a tárhelit illetőjen. Édös Lölköm, galambos málingóm! Há, ene kesereggyen má! Me mingyá énis kámpicsorodásnak esetibe esek, de alapossan és azonnyomban ám! Valami nagyon megterhőte a kigyed tárhelinek hasát, asztán jó el is csapta! Mosmeg csak csikorog, oszt sömmi érdemleges a kimeneten! Má csak várni köll, hogy mi történedik a tárhelkarbantartó központ istállójába. Cintula is irta, ho próbát segitteni, oszt beletörött nekijje is a bugylibicskájja! Én ammondó lönnék, ho nagyon betellöt a kend vendégkönyvinek a pallása mindenféle gizgazza, meg ócskaságokka. Osztán, meg valami gané dolog is működésbe léphetett ottannék! Asztat is gondullom, úgy jóformán, hogy ha má jó kidorombúta magát kegyid ezügyileg, és még akko se nem leszen az a kutyu tárhöl működőféle, akko majd ráér gondúkonni a továbbijakró! Most, ekkicsit koncentrájjon Lajosra! Az atomokat haggya csak a paksi hapsira! Ű, maj erendezi pedantérával, meg kellömes zenék adomájjáva! De, főleg meg pláne! Pontossan! Most gyut eszömbe, nemirta a dógok megtörténtinek hogyantyát, a béjegnézegetés labancos prezentállásárúl! Most akko, nyálazták azokat, vagy sem? Énmeg itt izgullok a dógok állásátú fölizgatott csigázások közepete, úgy nagy átalánosságokba is. Újjan nagyon nem dobótta föl önnön magát az eset következnényeképpen, és annak hozományaként meg pláne! Egyen, igyon vigaggyon a csabai kiruccanások peremin,de azonképpen a kóbásssza se bánnyon csinnyán! Mosmá akkor abba is fejezem a regéllésemöt, sokat gondullok magára eddig is meg ezentúl is. A magi kackijásbajcú, fickándós Lajosa!


Megjegyzések


Éva megjegyzése:

Kedves kackiásbajcú Lajos, jányok ékszerdobozának gyöngye! Gyüttem dorombúni elmenetöl előtt. Ha nem sikerült megkalapányi a régi formájába a tárhejit az Évának, akko majd gerjeszt egy újjat. Mertho a messzendzsert sem tuggya hasznyáni tegnap este óta. Tuggya hogy van ez. Egyik hiba gerjeszti a másikat. Oszt meg minta lavina vagy a gojó megy az ügyek netovábbja.

Majd csinyálok eg yúj msn-t, oszt azon egy új tárhejjet, oszt megy szekér vagy legalábbis döccög tovább. Idő kérdése, de magi Cintula báttya is megoldotta mikor köllett. Én mondjuk nem vagyok annyira technikássan zsenijális, de iparkoddom.

Oszt ajis lehöt, hogy megjavíttyák mire meggyüvök majd keddön.

Béjegnyalogatás? Montam maginak, hogy ne mentem el odairányba, de amúgyilag nem labanországbul jött a meghívás.Vagy csak álmodtam ezt is a béjegrül, ki tuggya??? Ne izguljon emijatt. Magvan neköma józaneszöm, ijjen cukrosbácsi invitálásra nem dőlök be.Van aki bedől, oszt annak hagyom meg alehetőségget!Éva nem ojan!

Emegyek keletre, születéssem vizejire evezek kicsinység.

Vigyázzon kend magira, mert Éva pipitérnek szüksége van a nevetésre, a jó szóra, dorombra, oszt itt megis tanálgya.

Hát akkor csókulom a bajcát, majd gyüvök. Éva

július 16. 7:43

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése