2010. szeptember 10., péntek

Béjeg 2008.július 12. 0:33

Édösegy Angyalom! Há, hunnajd gondúta kegyöd, ho a magi gyöngyvirágos Lajossa, csak ugy fakípní haggya az Ű arannyoszolás pipitérvirággyát?! Perszeho, mekköszönöm illedelmesen, amit kapok, má mé ne?! De ezek a mesébűl előugrasztott szépségek engömet nagyon hidegönn hagynak. Me, Lajos, az csak eggy van! Jónéznék én ki, ha mindennap heltelenkennék, hettyenpittyűnék, hunmi csillogós cica-micákka! A fantázija, az más dolog,meg más az abbéli hajlandóság is, miszörint kokaskukorékkulástú még senki sem lett boldog! Egyszóva megmondval, maginak itt a Lajoska tanyájján principálissan is van helye, de anná inkább is! Mehogy én nagyon hűséges atyafi vagyokám! Aki neköm ecce megbirizgájja a lölköm citorájját,meg cirúgassa a bajcom pödretit, az nem felkejtetik el egyhamar, de mongyuk eggyátalán se! Mongya itt neköm, ho hijják bélegöt nyálazni! Hátha hijják, hadd hiják! Nemmuszájjám hanytthomlok hanyattesni ekkis billoggyüjtemény kilátásátúl! Mos lönne szüve itthagyni engömet tengörnyi kétségök melegágyát megvetve neköm itten? Én aszondom a kiskögyednek, hogy csak akkó mennyék, ha komoly a szándék ottan! Vallasson szünt vele, mosmá eccer elvégre! Huzza bele a féltékenység barázdájjába, oszt billegesse magát ottan neki!Ha ere se bukik, akko, csak lajost haggya a szüve pitvarjába. Má megne orroncson rám a kisnagysága! Beszíllökén összve itten, hetet, nyócat! Na aggyonegy puszit a lajosa tárhelinek piktogrammgyára oszt szépen bujjék a kockás cihájja alá! vigye magáva a Lajos gondulatmenetit is, és asztat jó simogassa meg, akárhunis! Én is gondullokmagára, ugy gondullomformán, asztán csak nyomják aszta billeget, ne sajnájják a mihöztartásukat! Csókujja ezörszöris a magi: Lajossa


Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Há, látomén, látom! Csak asztán hónap mi lössz? Vagy máma? Na! Nemis titkullom, jólesött a lölköm gyökerinek ez a szíp állásfoglalása kegyed szive virágának itten! Csak viccűtem ám a billögetést illetőjen! Izögjön- mozoggyon kögyed irányába nagy nyájjaságga a másik gada! Me, magi asztán igöncsak megérdömli a finom törődést meg az udvarullást is! Én mondom! Nejis jáca e a Brigyi Bordót! Haggyacsak hagy epekeggye egy kicsit magi után! Me, még asziszi, hogy ű a Jani! Há, neem? Én is menyek eteszem magamat, me reggő az istense cibáll ki a birkás cihám alul! Gondullok Magáva, ahogy, magi is, és ámoggyunk szép gömbölüt is! Csak, e ne gurujjon! Csókujja, imággya: Lajos július 12. 1:49

Éva megjegyzése:

Nem mentöm el a béjeges gazdához, mert gyanús volt neköm a dolog, hogy nem a béjeg mijatt köll odamenni. Annyira meg nem érdekült az a gazda, hogy magit itt haggyam, a Lajjoskát. Meg barázdabillegetőt sem akartam játszani, vagyis a féltékenység barázdájának rögjeit morzsolgatni szét .Billegeti a fene magát, a színvallás miatt, hát mi vagyok én? Nem szeretem én az ijen népi színjátékot. Köllök vagy nem köllök?! Minek játcanija Bridzsid Bardót?

Akkó alukájjon magi is, én is a ciha felé veszem az irányt. A piktográfijának attam egy puszit! július 12. 1:12

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése