2010. szeptember 10., péntek

Szemérmetes 2008.június 14. 23:45

Kedvös Szemérmetes Erzsók Nénnye! Köszönette vettem az iccaka közepette idehozott finomságos falatokat. Igaz, ho a kutyám foggya betyárokat, de maginak nem kő attúl tartani, hogy lerángattya a kend cifra pöndölit. Me, ahogy magi is megmonta, okos minda gazdájja! Na, most esztet nemtudom hogy vegyem? Bóknak-é, avagy degradáció félének e? Hivatalbúl az esőre szavaznék, ha löhet! Mondom, nem köllöt vóna a kapu elé letennyi azt a kis elemózsikát, me a kutyák felit bedörgűték, mire észbevettem az esetet. Maj lekközelebb ügyesebben csinyájja a lölköm! Az ura meg hadnézze aszta focimeccset! Addig is nyugottan kóricáhat, me ilyenko selátnak, se hallanak az atyafijak! Jómongya, allábbb, hogy fogékony Lajos lölke a költészet mibenlétinek befogadólagos fődógozása ügyiben. Oszt magi is irhat ám szép lábas verseket, csak ene szalaggyon a kikőttése közbe! Megasztán, hogyannám át a kend puszijját annak a kisjánynak, mikó azúta se nézett rám, még annyit se minda Sanyiszomszéd a kutyájjára. Vigyázon a feje fájásának ápullására, me ebbű csak egy van! Csókújja kendöt: Lajos

Megjegyzések


Cintula megjegyzése:

Láthatod, kesves Zsóka, hogy van foganatja a Lajos dorgálásának! Csak, jól oda kell neki cserdíteni, mindjárt tudja, hogy hány az óra! június 27. 0:46

Pentz Zsóka megjegyzése:

Na láttya, igy jár az aki állandóan kóricál, ki gonduta vóna, hogy kend is blogozik? Oszt most ártatlanul bántottam magát, pedig ezek szerint én vótam figyelmetlen. Jó leszittam kedves Lajosom, oszt meg sem érdömöte. Na, de nem árt ám a férfiembert néha lekapnyi a lábáru, hogy tuggya merre van előre. Uhogy eztet most tegye be a sifonérba, oszt majd ha megérdemli a dorgálást előveszi, egyszóval megelőlegöztem maginak.De hogy maginak millen rendős barátnője van, szót nekem, hogy hun válaszót maga nekem, bizonyám azé tanátam meg a válaszát. Aztán tugya-é, én ma már irtam magának egy hosszi megjegyzést, oszt ugy elszát az uccsó pillanatba, hogy nosza,mérgembe mondom, akkó ögyön meg a fene, majd délután megpróbálom. Na láttya oszt itten vagyok, de má nagyon nehézkesen megy a fogalmazmányom, igen utálom eztet a kányikulát. Menek is, oszt e nagy dézsa vizbe belemártózom, magi Lajoskám meg vigyázzon magára, mert tuggya Lajos csak egy van. Na még csak ögyet akartam mondani, hogy észrevettem ám,hogy kedvembe járt, lövötte azt a nyenyerét, na láttya ez sokkal szöbb, és még a Zuram se szól érte! Kend nagyon ügyes, én még azóta se tudom, azt a fránya zenét beraknyi az odalamra, a más tolláva meg nem akarok ékeskedni, mert nincs ám kidobva! Tuggya mirü beszélek ugye? No Isten álgya magit, ha tudok gyüvök. Csokolja magát Bözse nénnye, vagy aho gondulla,Szemérmetes Erzsók, nekem mindögy.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése