2010. szeptember 10., péntek

2008. 03.23. Replyka

Hűde fölatták nekem a magoslabdát ezek a nyájjas fehérnépek. De, még ajis lehet, ho ez valami furmány, a dógok eszmefuttatását illetően. Hát én mosmá hogy tegyek igasságos dógot a szépasszonyok dógába? Ha ide kedvezök, akko ott fujnak rám, ha meg amoda pislogok, akko meg emitten orrúnak meg rám! Ajis lehet, ho valami komonikációs hibábú kifolyólag történnek meg ezek az annomáliják az érintkezések folyamattyában. Ugye lássátok, ho má mennyit fejlőttem előrefelé a stilusom ódalárúl tekintve a dógot. Itvan ez az Éva kisasszonka is! Nagyon helre e fehérnépnek aggya magát,meghát én ú látom a tényállást effelűl folytán. Ha jóveszem ki, rájis ána szentem a dologra, de más is kacsingassa nekijje a szelet. Értemén, ho nemakargya pórújárást magamóggyán megitéve. Kicét vonakodik, de a hajlandóság láccik mán rajta a kölletést illetően. Sütne főzne rám nagy finomságoka! Édere fogná a szá izlésit is hamarossan. Megasztán a kukoricás se esne távó a gondolattyátú, má a fantázija szintyit tekintve a hancurdűlőben. Asztajállom édes rózsám, hone nagyon haggya azokat a kérdésféléket nagyon nyittal! Me ha sokájjig gondúkodik még megmacskásodik a gondulattya afféleképpen helytelenformán tekintve. --------- Asztán ittvan a Vali Signora körösztanyám is! Az meg állandójan a művetségem ládájának födeli feszegeti általányba fogva. Úgy helreigaziccsa a magamfajta jóembört, ho csak ugy zörög! Valami hegy magorokat emlöget feszt. Perszeho rendes emberek ezek ettül eggyig! De, az elfajzottyábú kerűtek ki a hegyizsiványok, akiket szeveskettem neki fölhándálni a mútkorába is. Magamat e kettő közé sorúnám illedelmesen. Szóva! Kedves Vali körösztanyám! A kalaptyát igöncsak efogannám a cseresnyefgára madárfészek gyanánt. Na azza meg igyenöst ekapáta magát nálam legalább 3 hétre, mert a nyulbú paprikást csinyána neköm. Nemmintha a hust megvetném, de az állatokka kapcsulatba nagyon ződpárti vagyok. Bizonyuristen! Azé a kedvességit apcektátam is egybehangzóan a jövőre tekkintettel fele. De ajis megfordút a fejembe ezzel kapcsolatba, hoccsak a nyulat akarta a kedves kiugratni a bokorbul nálam! ------------- Ittvanmég Margó nénnye is! Nagyon belopta magát a szügyembe az ajálkozására tekintettel. Aszonygya válajja akünti jószágok ellátását. Ez bizon nem kis föltevés! Vakarom is fejemet a közepitű lefele fogva naphosszatt és állandójan! Megasztán besegitene a termény értékesittésibe is. Csak nagyon félős a szentem. Lássa, ho nálam mindenféle flancos fehérnépek is koptassák a küszöbajját, kopogtatnak ajákkoznak mindenfélére tekintettel. Aranyos Margit Nénémasszony. Van esélye a boldogság netovábbgyát illetőjen Nállam. Csak várgyon szépön a sorára illedelmes tekintettel. ------------ Hát a sorban utolsóként, de nemám utolsó sorban emlegetném itten az én drágalátos Pannika ángyomasszont is. Mer az nekijje nem duká, ho lenénémezzem. Eztet nyomatékostúl ki is fejtette előbbre fordullóan. Na itt vgyaok még nagy keveredésbe a gondulattyaim szintyit illetőjen saját magamba fordulva. Nagyon tuggya a dörgést a finom uriasszonyok tanútt modorába fele. Meg minden flancos fehérnépeket küdd nekem ide a lapom szélire diszittés képpen. a hajlandóságot a fijatal tnyasi embör boldogittására mutassa is mög nem is. Na ez azén nagy dilemma fölvetésem ehune! Na ütet belsősnek az Évalánnya együtt megosztval, hunigy- hunugy módra főzni, mosni cirógatolónni meg műveni a kultúrát elkelne a háztartásba egyvégbe vetve az asszonynép szépségit, jóságát! -------------- Akko záró epilógusformán feltéve a dógot, monhatom, maraggyon nálam mindeggyik fehérnép! Úgygondullom, hogy vetésforgóba alkalmaznám űket, azon kültéri és beső munkálatok folyamattyába, az én és az űk megölégedésünkre fogva a tényállás menetit. -----------

Akko csókulom Kegyeteket! Szapora locsullást kívánok hónapra fogva, és azonközben hánnyák vessék meg az én idehánt fölvetéseim apróságait jó dógukba.----------

Megjegyzések (8)

Éva - már. 23, 2008 - TörlésNa, csakhogy átkerült ide is!!!! Az előbb még máshol láttam ezt a replykát. Nem árulom el, hol! :-) Mert hogy résen vagyok én ám! No, de sebaj, tévedni emberi dolog...:-)))) Minden jó, ha vége jó! Élvezze a Húsvétot, kedves Lajos!!!

Éva - már. 23, 2008 - TörlésItt válaszolok akkor magának. Bp-en jártam iskolába a 3 nap alatt, és megtanultam úri módon beszélni, írni. Be is mutatom most, hogy kell ezt csinálni. Megmaradok a régi Éva fehércselédnek, csak a stílusom pallérozottabb, ahogy az iskolában tanultam.Gyorstalpaló volt. Három nap bizony elég rövid, de nagyon hatékony volt a módszer!

Hogy furmány-e, részünkről? Nocsak gondolkodjon el, hogy maga nem alkalmaz-e furmányt néha velünk:-))) Mert hogy álarca az van bőven. Hát, furmányért nekünk sem kell a szomszédba menni.:-)
Nagyon jól látja, hogy az ember huzakodik, vonakodik, de már a hajlandóság is benne van. Hát nem ilyen az élet? Meg aztán incselkedni is kell a férfiemberrel. Van húzd meg, ereszd meg...Legalábbis úgy tenni, hogy vonakodik az ember lánya, mert annál nagyobb az igény rája aztán. Azt mondták nekem a tapasztaltabb gazdasszonyok.Kipróbálom! Maga is huncut ám! Ilyenformán valóban passzolunk is mi egymáshoz.
A sütéssel kapcsolatban látom igénye van a cukorfalatra is. Bár, János gazdának sütöttem mézespuszedlit, és majd odacsempészem az ajtaja elé. ( Nálunk mézespuszinak is hívják) Nem tudom kitalálja-e, hogy én voltam. Egyszer mondta, hogy szereti. ha szereti, akkor kapjon belőle!!! :-)Ha maga is szereti, kóstolót kaphat, de maga is csak a csak a sütiből. El ne bizza még magát. Mondtam, hogy mindent a maga idejében.
Hogy aztán a két szék közül pada alá? Mondtam, hogy benne van ez is a pakliban...

De látom, hogy azért magának sincs ellenére ez a játszadozás. Akkor bírjuk még egy kicsit? Ha nem, akkor Isten áldja! De nagyon szomorú lennék ám!

Vetésforgó? Ez olyan, mint a hárem? De ha a asszonynép több, mint három? Attól még hárem? Már megint nem látok magával kapcsolatban tisztán. Azért éjszaka már gondoltam magára...Másra is, de maga is ott volt a gondolatomban.
Lajos, látom, sok a jelentkező magára. Locsolkodjon holnap, mert van rá igényünk. Aludjon jól! Holnapra kell az erő.
Csuta Lajos - már. 23, 2008 - TörlésJajj angyalom! Valami nagy kavarodásbúl kifolyólag össze-vissza vándorút az itteni bejegyzésem. Lehet ho valamilen szarverhiba vót az oka. Rágyüttem magamis a héccázát nekijje! Megesett a dolog, há megesett! Csakasztán, ne köll ám kikürtűni a dógot ! Puszilom a kis kacsóját. Csókulom a kisztihandját is! Lajos
Éva - már. 23, 2008 - TörlésDehogy kürtölöm ki! Bizzom bennem! :-) Szerintem is szerverhiba a felelős, nem maga. Így gondoltam magam is. Szájzár!!!!

Dr Horváthné Annika - már. 23, 2008 - TörlésNo nem bánom Drága jó Lajosom,legyen úgy ahogy kendnek tetszik,mert félek ám,ha ellentmondok akkor le is út fel is út,inkább hallgatok az elöbbit illetően is lakat van a számon.
Csuta Lajos - már. 23, 2008 - TörlésDrágaságos Ciber Mátkáim! Jógyerek vagyok én, nem hunmi himi-humi! Aki tud valamit.... az tarcsa meg a dógot, me nem állok jót magamé! Főkötöm magam a pallásra, oszt lehet siratnyi a Lajost! Csókullom a szépséges orcájjukat, meg minden...
Éva - már. 23, 2008 - TörlésMondtam már, hogy nem láttunk semmit! Pláne olyat, amit eddig is ne tudtunk volna! A padlást meg kerülje el!!!
Éva - már. 23, 2008 - TörlésAzért vettünk bármit is észre, mert itt lófrálunk mindig magánál, meg annál a madár nevű embernél... Ez már dícséretnek is felér. Mert szeretjük ám magát, csak titkoljuk!:-) De néha nem is tudjuk titkolni, és kifejezzük alaposan. Ezt leírtam, hogy jobban aludjon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése