2010. szeptember 10., péntek

Lajos válasza 2008.július 1. 0:26

Aranyos Lölköm, Galambom! Mit vétett magi a természet ellen, hugy illen korán köll kenie, nap-nap utánn? Sose lössz enek mán vége? Előbb-utóbb tönkreteszi magát, ebbe a nagy hajtásba! Mikor gyön mán el a szabaccság ideje? Amikó, nyócig, kilencig is efekhet a puha ágyikójjába a jó meleg dunyha alatt? Mitbeszélek én itten e? Meleg dunyha ilyenkó?! Ilyenkó, legjobb egy szál nyeglizsébe alunni, vagy jobb esetben meg annékün se! Nekem jó kis birkabolyhos takaróm van, a derékajjam meg mágnescsikos. Há, azé, hogy ne gyötörgyön a nyavala. Jót is tesz ez, mondomisén mindenkinek! Télen, nyáronn beburkullózok nyakig, oszt mégis jó van! Hát, ho folytassam a gondulattyára való ráfordullást, má a kommentye gomdulattyát illetőjen gondullom ám! Szóva, ott vót a triumvirátus, Én, a Gyula , meg az Otttó, a Tótottó vot ott! Ere gyütt még rájja a Cintula, az asszonnya, meg Izusék. szóva, így vótunk páran, meg a kutyák. Nemis szólva a hörcsögnemzetségrű, akik közbe szaporodást is produkátak többediziglen. Nem mindig csipem a bátyám dógait, de azé nem köll nekijje vasalló! Inkább, ilyenko köll nekijje anni egy kis jó büdös, csípös pájinkát, attú egybűl helyrekupállódik, mint a fostosmacska a kutyakergetéstűl. A kigyed cirógatását meg csak haggya az én arcom képinek simogatására, annak jótékony masszérozására! Ottanvan cintulának a Tercsi Mamkájja, simogassa ű asztat! Há, nem? Azé, asztat is kifirnyákútam a Cintula mismásullásábú, hogy űneki is teccene az ilyenforma tüzes, kezes lejányzók iparkodása a fejeajja eligazittását tekintetbevéve is, a rejalittás talajának szintjit egybevéve is. Kegyid, csak a Lajossa törőggyön! Me, ű a szépasszonyok pátyullója, nem pedig az a másik betyárféle jófirma. Tököt vittem nekijje! Perszehogy asztat! Nincs ennek töke a kertbe, csak a szomszéggyáét mutogassa a képek tárulójában. Ha , szókimondóan mondanám, aká töketlennek is nevezhetném, de mivel ez, féreértésnek anna helyet, ezé nem is mondom, csak gondullom! Asztis csak hallkann! Me, van ám itt kulturra! Szóva, csak gyüjjögessen hozzám folyamatossan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, me, gyünni csak úgy érdemes! Hátakko ennyi futotta az én tekeredett agyambúl kifolyólagossan. Csókujja a drága lölkit: Lajos

Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Nagyon jól vagyon az ottan az igazság margójjára a malaszt megírva! Szípasszonyok pátyullója vagyok én! Mámost, mi itten az ellentmondás? Mostén, nemcsak a küllemöt prómóciózom a dógok minőségit illetőjen , hanem esősorban a lölki mélységök dalolását, és annak pucovállását magasztallom az én boldogságom netovábbgyának mikénytyit illetőjen is. Mer, nemcsak egy fijatal lányzó lehát ám szíp! Hanem a finom érett, izletes gyűmőcs se utósónak való itten, a Lajos oltárának tömjénezésit illetőjen is! A pájinkát a Cintula Bátyó gyomorgyűrődéseinek, és orcájjának egyenetlendségeinek kisimittására ajállva tettem célzásokat ennek előtte itten! A mágnestű meg nagyon is dfelejes a vonzadalmam és a gerjedelmem. Értije esztet a kiskegyed űnagysága? Maginak se ártana egy kis mágneses birkállódás a dereka ajjába! Csókujja: Lajos július 1. 23:10

Éva megjegyzése:

Lajosom, a szépasszonyok pátyullója! Magi írta ezt magirul. Engöm nem pátyul, csak az előbb említett kategóriját?Hogyanisvanez most?

Még egy dolog nem fér a női fejembe, úgy látszik kevés a megértés kapaccitásom, a tekeredésem, barázdáltságom. Mert barázda a határban van, nem az én agyamban. Hogyis van ez is? A Cintula a képire kenyi a pájinkát vagy a gyomrát cirógattya vele korán az észhez térés megvalósulása-elrendezése miatt. Ott is ráncos? Oszt valami grém nem jó a képre, pájinka köll?

Birkával takaródzik kend? Jó meleg lehet, de nem fut el éjcaka? Middig bírja a birka a magi szuszogását, forgulódását? Mágnes meg magi alatt? Hogyan? Hát az meg nem vonzza be az ágyba éjfél előtt? Itt bököd magi éjfél után is, a mágnos pedig ágyba vonz. Normális esetben nem a mágnes vonz az ágyba, hanem valami bio. Nőnemü bijo.De ha valaki a mágnesre hajt, ám legyön!Ízlés dóga.

Dógozom mopst, hajnalok hajnalám Kiástam magam ágybul. De most olt egy kis időm, hogy a kertajtót nyekergessem itten, de még ugylátom, hogy a mágnes magit a birka alatt tarcsa.Menek is dógomra.Puszikájjajaz: Éva július 1. 6:45

1 megjegyzés: