2010. szeptember 10., péntek

Nem vót ott semmi! 2008.június 28. 1:09

Csak, a Gyula, meg az Otó, a Tóth Ottó vót ott! Na, meg még én, azaz Lajos, a Céntula testvéröccse. Meraz ugyvót, ho reggő korán befogtam a Bandi lovamat a szekér elé, oszt a lovakk özé csaptam az ustorra! Má mint a Bandi mellé! Eporoszkátunk Várda kösség öregebbik uccájjának, a Meggyesnek bötű szerinti portájjára. Itt lakik Cintula Bátyám a csalággyáva. Azaz, Mamka Tercsive, meg a két jónevett kutyáva. Képzöjjétek, miko odajértem, még mindig huzta a lóbőröt. Mámint Cintula Báttya. Netuggyátok mög, hogy ez reggő milyen anyátlanú szok kinézni. Ráncossan szédölög, asse tuggy, hun van ilyenko. Az asszony taszajtya ódaba,ho ébreggyen má föl! Hejába! Igy jár az aki éccaka a szárittógépet böködi az aszony helett! Az unokák közű is csak Bagesz vót itten,me a töbijeket epaterúták haza. Maj keddön érkeznek újjfönt. Szóva, mint mondok a fejlécbe, nem vót itten semmi, mint rendös heleken! Csak mijután az Izus meggyütt, meg a Márijó is, hoztak kis ajándékot szegény fejinek. Jófajta vodka vót, me nem kér ez semmit ilyen alkalmakra. Délelőtt is vót azé mit szopgatni, me Mamkát elugrasztotta a kisbótba, söré, meg ilyen apróságoké. Csak a rend kedvijér emlittöm meg, hogy Sopron vót azis. Csöndes szerény keretök között vót meg az ebéd is, semmi flanc, mint uri helyeken!. Ekummogtunk, beszégettünk e sort, oszt odatttam az én ajándékomat is. Me, van ám itt öntudat! Ehoztam neki a jófajta takarmánytökömet a kerittés mellül. Had egyen valami jót is ez a szegény pára! Mamka maj kiráncsa nekijje hónap! Izusék késő délután még elugrottak Fonyódligetre kicsit loccsantani, de csak kis csónakázás lett belüle. Az is csak Bagesz miatt. Hamá ittvótam, segittettem kicsit a házkörű a fünyirás lebonyolittásába. Me úgy nyül a fű az esső után mint a bolndgomba! Ezután összecihüllőttem, oszt hazaindútam a tanyámra. Üdeje is vót má, me má untam otan a banánt. Hát rövden ennyit, Babócsai néni!


Megjegyzések


Éva megjegyzése:

Lajosom, a női lélek csimborasszója, akaratunk netovábgya! Jó napot aggyonoisten maginak!

Elkóricáltam, oszt nem vótam idehaza, ma meg pitymallatkor mentem dógozni. Még alig virradt, mikor felhajtottam a takarót, hogy kiszálljak az ágybul.Most keveredtem haza a gyerökszállásrul, a dógozóhejemről. Ez vót az oka mélye-rejtete, hogy nem gyüttem mostanság.De már nyikorgatom is a pitavajtaját ehuna magihoz. Még a következő napokban is a kakaskukorákolása fog kiszólítani az ágybul, a nemjóját, nem csattogok az örömtül.Dógozni megyek hajnalok hajnallán.

Tuggya, ha a Tót Ottó is ott vót a Cintulánál a Laci napot megülni, azmá csak jó lehöt. Neköm ő mindig a szűvem csücske vót, az Ottó, a Tót Ottó, mert ojjan szép embör. De a többi vendig is kévánatosan hangzik neköm.Külön montam is magamba, hej muramista, muramista, de hercig egy tim gyütt ott össze, megmondani a nagy jókívánságot a Cintulának.

Hát, aki itten a szárittogépet böködi más helyett, az bijon álmos, és anyátlanul néz ki. Kivasanyi köllene, csak akkor megpirul a képe neki, oszt az sem jó neki, megégve lenni. Cintula ráncossan is tetszik a fehírnépnek, legalább kisimogattyuk neki szép simára a képit. Oszt ez talán jöbb is mint a forró vasaló, csak nem tudom ő hogyan értékeli. Mertha neki a vasaló jobb, minta fehérníp keze, akkor bajban leszek, mert még eltojja a kezem, oszt akkor az neköm rosszul fog esni. Jajám! Tudakojja meg mit szeret jobban: női kezet vagy a vasalót. Oszt arrul is vallhat magi is, hogy magi mit szeret jobban. Feltéve, ha ráncos a magi képes fele-e. Oszt köll-e a simogatás.

Tököt rántanak Cintullának, magi ajándékát? Ajis finom. Lajosom,jó kitanyáta magi az ajándékot. Tököt vinni Laci napra.Tekervényes egy agyra vall, ezérti sértékellem magát ojannyira. Mert nincs nekijje ojannya? Cintullának nincsen? Ne ércse félre! Uttan van a kertye, oszt ottan nincs nekijje az a tök?Vinni köll? Há mijen embör az?

Neköm teccett a megünneplés móggya, és nagyon köszönöm, hogy elmesélte. Mert az a franc CNN, nem köldött tudósítót, de még a Dunna TV sem.Hogy tuggyam én akkor mi volt Várdán?

Vigyázzon magira, most megyek dógumra, csak a magi kilincsét akartam zargatnyi, hogy minél előbb írjak ide! Puszikájja a bajcatövit: Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése