2010. szeptember 10., péntek

Vagyok én vagyok! 2008.augusztus 11. 23:15

Kedvös lölkeim, aranyos Hőgyeim! Ugyi, millen jó hogy vagyok én itten mint Lajos! Ide tunnak gyönni oszt kofákodharnak ölöget, akár nékülem is! Nem is nagyon hiányzok én má ullátom! Vagy rosszul látom? Mongyák meg neköm, de őszintén! Igaz, hogy mostanába nem igönn vagyok itthun a kis tanyámonn, me besegittök a báttyának, aljas cintulánok. Szegén világtalan pára, hát nekiállott valami tárullót összeeszkábányi a hátsó traktusba. Lebontotta ódatt, aszta kis kajibát., amit annakidejinn összehozott, oszt hátú akar helette valamit összeópistányi! Meghát, ittenvannak az unokák is, hun négy , hun öt. De lösz emmég hat is! Hát ezé köll neköm besegéllni szegén fejinek. A két fijju unoka is segitt a papának, de ez inkább, kicsit hátrébb hoza a a dógok lefolyása mönetit. Napi 100 foriné dógoztattya űköt! Ezök mög, ugy nekiugranak a dolognak, mint borgyu az annyának! Állandójan azon nyavalognak, hogy mit segélljenek. Hát má ott tartanak, ho kiásták az alapot, kifurták a betontuskók helit. Ma meg bele is betonoztak a likakba. Ide lettek belejállítval a tartóvasak, amik az oszlopokat tarcsák maj. Hónap sóderágy lösz betrittvel a járdalapok alá, merhogy nem betony lessz az ajja, hanem kűlapok! Igy, akármikó szétszedhető lösz, ha köll! Me épittési engedélyt nem kért rá, igy kénytelen ilyen mobilussan sumák móggyát anni meg az épittésnek vala. Na, de haggyuk esztet má!
Öröllök, ho jó vannak! A tanyapuccot meg hanni köll későbbre! Nehommá, illen rökkenőbe csuszakujják a portát dzsuvás szomszéd megölégedésire ám! Ölég bajj az ho ilyen embörökke vagyunk körűvéve! A Kábosztásrétesse, mög igyenest szivenntanát! Esszeretem a legjobban. Persze a möggyes is gyühet! Drágaságos Pipitér virágos lölköm, bogaram! Hát hunnajd gyut kigyed eszibe illen vad gondulat, ho, má másná kőne vigasztallást keresni? Esztet megne hajjam mégeccő! Measztán a térgyemre fektetőm , oszt jó efenekellöm mind a kispuját, ha nömoda Buda! Még, ho nem vételeztem észbe a pipitérös tabellát? Hogyzistenbe ne má! Nem birtam éccaka alunni se a főháborodástúl! Me, hogy néz ez ki, mi? Megis irtam a pisai ferde parlament házasszonyának a főháborodásom héccencséges móggyát! Mosmá, kaptyák össze magukat, oszt hasssanak oda! Há nem!? Minek űnek ottan annyian mint a tikxar? Abba kőne má fejeznem a hadogállást, me nagyon belekeverettem má meginn! Csók: Lajos

Megjegyzések


Csuta Lajos megjegyzése:

Hejj, de szép forgalmat bonyolittanak itten le ezek a fehírnípek! Lassan népszerűbb leszek minda Győzike! Pedig asse kutya a maga műfajjába! Még jóhogy van Magiknak eza Lajossuk! Me, mit is csinyánának nékülem? Csak irnák aztokat a cikornyás dógokat, aminek se ize, se vize! Ugye? Me, azé köllám a fehérnép lölkinek ekkis tanyasi lamúr is ám! Aza bajj, ho mindig csak kerűgessük egymást! hiába lesekedek, ho mikor gyönnek magik a szüvem megdobogtatni, de mindig mellé mén a dolog foganattya! Ha rögge várom maikat, akko este gyünnek, ha meg fordítval, akko rögge! Akko most, ere aszondom, Bakfitty! Na mitszónak kentek ere? Mög hát! Mé? Azé! Nahát! Mosmá össze kőne hangunyi a tanákozók fonalát, me nagyon szétának azok! Még aza jó, hogy illen szép dógokat hintenek a pitarom küküllőjjibe, mint amiket irnak rólam. Az is igaz, hogy a hiányom érzete, nem löhet víletlen dolog ebbe a nagy gyüvésmenésbe. Asztat, ha kérhetöm, lekközelebb, valamiféle hüttőtáskába raktyák kegyitek ide a hozott anyagot, me ugyfő melegszik minda rosseb! Oszt, csak nyammulom a levesmerőm bemenetin a a neköm szánt falatokat. Najazé, Éva Pipitérös lölköm, nem lehet ugy oda a Lajos bajca billegetésitűl, mindahogy irgya, me a mostani bloggyába is a 3. napi adag rizsa tálullásáná, látomén hogy szemet vetett ara a fijatal vitorlás gyerökre! Nem mindha nöm löhetne, de azé mégis! Asszeretem, ha a szüvem dörömbözői csak a Lajost istápujják, meg cirúgassák. Legalábbis lölkileg, me asse kutya! Lekközelebb azé kiűhetnénk ideja ganyédomb mellé, me csinyátam oda egy jó kis lócát. Mongyuk, kicsit döcögős, meg a gyanyé is illatos, mégis szép lehetne a mi közös tanákozásunk, a verballitás talajának gyökerit nézve is! A Rétes nagyon jó vót! A kábosztássa jó ecsaptam a hasam böndőjjit. A meggyesse meg jó ekisértem a bélest! Ara hátrafelé a könnyebbittő ajtajját feszegetve, sürü sohajtásokka füszerezve asztat. A tábla dógába meg jó járt el Éva lölköm! Pipi-tér! De, ugye nem kicsit ér? Édes Bözsenénnye! Örüllök, hogy igy idekapott kend is a tanyámara! Inkább idegyöjjön kegyid, mint a szemetesszomszéd gyanyédomgyába gyönyörköggyék! A kórság üsse mög az illen ótvaros alakokat! Tönkereteszik más élvezetit! Hátakkó, a mijelőbbi tanákozásunkra! Csókujja magikat a kegyitök szüvezöngetőjje: Lajos

augusztus 13. 0:02

Éva megjegyzése:

Hiányzik ám magi, de ha nincs itt, akkor magunkat szórakoztatjuk Zsókával. Oszt emlegetjük, mert a szívünk zsinórjára kend már odahurkolta mán magát. Jó nagy görcs van ott a hurkon, oszt már nem lehet onnajd lebogoznyi.Ottan himbálózik kend szívünk zsinórján. Ugye, Zsóka?

Építkezzen csak! Úgy óvastam figyelmem ablaktyát nagyra nyitva asztata témát feszegetve, hogy hogyan kell azt a kajibát összeópistányi, mintha építős tankönyvet óvasék. Betonytuskó, tartóvas,sóderágy, miegymás?! Oszt abban a sóderágyban nem kényelmetlen a magi derekányak a fekvés?

Jól megaszonta kend itten a dógok menetit ecsetelve.Olyan tudományosan, de nem körmonfontan van kifejezve ottan minden építésileg, hogy még a hőgy agyam is megértette viszonylagossan hozzávetve. Még a sumák trükköt is.:-)

Szóval hiányzik magi, de meg is érjük, hogy nincs ideje ránk ölég most. De a türelmünk az határtalan, ha magiról van szó. Kivárgyuk. De ne feszíccse nagyon a húrt...

Hogy elfenekel magi, mert a főbetyárt, a Söndört céloztam meg figyelmem nyilával? Oszt azt hiszi ez jó móccer? Hinnye a keservit, micsoda pedagógija ez?

De asztat írta, hogy bevette a pipitéres tablettát, hogy az majd a zagyát figyelmeztesse, hogy gondúnyi köll nehanaptyán pipitérre, ez azért vigasztal. De ne fenekelljen el, mert az fáj!Micsoda gondulat! Azért Zsókának megköszönöm, hogy kiállt mellettöm fenekelésem tárgyában.

Vettöm a káposztás rétesibül a Zsókának, vagyis a magi Bözse nénnyinek a remekibül.Köszönet érte! Van maginak is még, ne tegye szóvá!

Csókujja: Éva
augusztus 12. 19:37

Pentz Zsóka megjegyzése:

Édös Gyerököm! Hát hogy tudol illet mondani, hogy nem hiányozol nekünk. Dehonem, csak mi Pipitérlölköddel ollan tapantatosak vagyunk ám feléd, tuggyuk most sok a dolog, még a szomszédba is köll menned, ezé aztán nem is áprehendájjuk fő neköd a távullétedet, ha irol bódogan ovasunk felőled. Uhogy nyugoggyá má meg, me ha nem is vagyol gondulunk azé rád. Látod még rétesse is gondutam rád, igaz Éva lölkömnek is pont aza káposztás a kedvönce, de van elég, uhogy megosztoztok rajta tesvérijesen. De azé mögmondom ne fenyegesse az én barátosnémat, mit akar maga, térgyire fektötni, oszt everni, nanemá, az ollan jó lélek, illenre meg gondolattyába se szabad gonduni, tönni meg pláne! Na bucsuzom, oszt ha piciri idejje van csak gyüjjön, me várgyuk ám nagyon.Csókujja Bözsenénnnye. augusztus 12. 11:53

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése